woensdag 7 oktober 2020

Tellen tot 1000 en maaltafels

We leerden vandaag tellen tot 1000. 

Hier vind je enkele online spelletjes waarbij je dit wat kan oefenen. 

Ook het tellen tot 100 (met sprongen) komt aan bod. 


- Adventure man: Tellen met sprongen. Kies zelf je sprongen. 

Bingo (hierbij moeten mama of papa wel helpen om dit in te stellen. Klik zeker zowel de eenheden, tientallen als honderdtallen aan). 

- Leg het getallen met eenheden, tientallen en honderdtallen. 

- Leg het getal met MAB-materiaal en maak zo de puzzel. 

- Welk getal staat er voor of er na? 

- Wat is het grootste of kleinste getal? 


MAALTAFELS en deeltafels: 

- tafels met een filmpje

- ballonnen prikken

- carwash: was mijn maaltafelauto

- deeltafels ballonnen prikken

- delen met rest